Home TIN TỨC Ngân hàng TW Singapore thêm Bitcoin vào trong Quy chế Dịch vụ...

Ngân hàng TW Singapore thêm Bitcoin vào trong Quy chế Dịch vụ Thanh toán

SHARE

Cơ quan tiền tệ Singapore, ngân hàng trung ương của nước này, đang nhấn mạnh các quy chế sẽ đưa ra một số dịch vụ thanh toán bán lẻ, bao gồm cả việc trao đổi bằng đồng Bitcoin và cryptocurrency exchanges ( giao dịch tiền điện tử) theo một đạo luật duy nhất.

Với một thông báo hôm thứ Ba, Cơ quan tiền tệ Singapore đã đưa ra cuộc tham vấn lần thứ hai về Dự luật thanh toán, một mạng lưới các quy định về thanh toán đề xuất về việc hợp lý hoá và điều chỉnh tất cả các dịch vụ thanh toán theo một đạo luật duy nhất. Đáng chú ý, dự luật cũng đang đề xuất và tìm cách đưa các dịch vụ cryptocurrency exchanges, như các sàn giao dịch bitcoin, theo phạm vi điều chỉnh.

Là cơ quan quản lý, Cơ quan tiền tệ Singapore sẽ có sự giám sát chặt chẽ để xem xét rủi ro trong tài trợ cho việc rửa tiền và khủng bố cũng như đảm bảo các biện pháp bảo vệ cho các quỹ của người tiêu dùng.

Khi được ban hành, các công ty thanh toán, bitcoin exchanges, sẽ chỉ được giữ một giấy phép trong khuôn khổ quy định mới.

Nguồn: http://www.tradingig.com